Wednesday, December 7, 2011

การแข่งขัน PLC

ใช้เครื่องรุ่นใดก็ได้ ข้อสอบจะมี 8 input 8 output
โจทย์ที่ใช้แข่งขัน กรรมการจะออกข้อสอบก่อนแข่งขัน

Tuesday, December 6, 2011

ข้อสอบ เขียนแบบไฟฟ้า

http://www.mediafire.com/?jeov0ee1fu2cli3

ผู้แข่งขัน 2 คน
ใช้ AutoCAD2007
Print งานออก A4 มาตราส่วน 1:100
คอมพิวเตอร์ วก.พิมาย เตรียมไว้ให้ พร้อม printer

ผู้ประสานงาน อ.ไชยรัตน์  089-1748224

ข้อสอบการแข่งขันติดตั้ง

http://www.mediafire.com/?cwp8j8bvhe41efh

ผู้ประสานงาน  อ.นิเชฐ  083-3684934